u bevindt zich hier:

RugGear reparatie service

In ons productieproces hanteren wij strenge kwaliteitscontroles. Mocht u toch een probleem hebben met uw toestel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons service center.

Afhandeling vragen en reparaties

Afhandeling vragen en reparaties

Heeft u vragen over uw RugGear product, neem dan eerst een kijkje onder de Download sectie van de website. Daar vindt u snelstart handleidingen die u verder kunnen helpen.

service request

Wilt u uw product ter reparatie aanbieden, vul dan het service aanvraag formulier volledig in en stuur de vereiste documenten mee (kopie van het aankoopbewijs, garantiebewijs, service request formcard).

Download het service aanvraagformulier en open het in Adobe Reader.

Garantie:

Als het defect van het apparaat onder de garantie valt, zal de geautoriseerde Service Center de service gratis voor u afhandelen binnen 5 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van reserveonderdelen en aangegeven gebreken.

Geen garantie:

Als het defect van uw product niet onder de garantie valt, zult u een prijsopgave ontvangen. Na uw bevestiging zal het RugGear Service Centre de betreffende maatregelen nemen om uw klacht op te lossen. In het geval van een reparatie buiten de garantie, zal de volgende checklist, reparatie en voorwaarden worden toegepast.

Waarschuwing:

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de opgeslagen data, applicaties en programma's! Wij willen u erop attenderen dat tijdens een reparatie of service de opgeslagen data (bijv. data, logo’s, muziek, instellingen, etc.) verloren kunnen gaan. Een back-up maken van data is geen dienst die wordt gedekt onder de garantie.

Reparatie voorwaarden:

 1. Vul het service aanvraag formulier a.u.b. zo nauwkeurig mogelijk in. 
 2. Stuur uw defect toestel met pakjesdienst naar uw dichtsbijzijnde service center. Contactgegevens van uw lokaal servcie center vindt u hier.
 3. De doorlooptijd voor mobiele apparaten is ongeveer 5 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van reserveonderdelen en aangegeven gebreken.
 4. Als u een mobiele telefoon stuurt zonder garantie (bijv. storingen van buitenaf, is de schade niet ontstaan door de opgegeven IP-klassen bescherming, brandschade, etc.), zult u een inschatting van de kosten ontvangen. Als u akkoord gaat, zal het product worden gerepareerd, indien u het niet eens bent zal het apparaat worden teruggestuurd en zal of zullen we het toestel gratis deponeren. U hebt dan de mogelijkheid de herstelling te laten uitvoeren volgens het bestek, of anderzijds het toestel onhersteld terug te krijgen, of te laten recycleren zonder bijkomende kost.
 5. De ontvangen klantgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het afhandelen van de reparatie of dienst.
 6. Na uw bevestiging van de kostenopgave ontvangt u de telefoon hersteld terug van ons. 

 

 

 

Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

i.safe MOBILE GmbH garandeert dat een product vrij is van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de oorspronkelijke datum van ontvangst van het product en zes (6) maanden voor accu's en accessoires. De garantietijd begint op de datum van aankoop. Een product kan ook garantie service ontvangen in andere landen zoals vermeld op de garantiekaart. Indien tijdens de garantieperiode het product defect blijkt onder normaal gebruik en onderhoud, dient u het product te retourneren aan de winkel waar het oorspronkelijk werd aangekocht. De aansprakelijkheid van i.safe MOBILE GmbH en zijn aangestelde onderhoudsbedrijf is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het toestel onder de garantie. Producten met gebreken dienen teruggestuurd te worden naar de oorspronkelijke koper. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan contact op met ons Service Center.

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart correct ingevuld is en op vertoon van het aankoopbewijs dat bestaat uit de originele factuur of aankoop bevestiging, met vermelding van de datum van aankoop, naam verkoper, model, serienummer / IMEI nummer en het productnummer.
2. De verplichting van i.safe MOBILE GmbH is om het defecte onderdeel van het product te repareren of naar eigen inzicht het product (vervangend toestel) te vervangen.
3. Garantie afhandelingen dienen te worden uitgevoerd door een erkende i.safe MOBILE GmbH dealer/service-centrum. Er zullen geen vergoedingen worden verleend voor reparaties uitgevoerd door niet i.safe MOBILE GmbH Centres en de garantiedekking is niet geldig voor eventuele reparaties of schade veroorzaakt door dergelijke reparaties.
4. Reparatie of vervanging onder de voorwaarden van deze garantie verlenen geen recht op uitbreiding of het opnieuw beginnen van de garantieperiode. Reparatie of directe vervanging onder de voorwaarden van deze garantie kan worden voldaan met een functioneel equivalent vervangend toestel.
5. De garantie geldt enkel voor defecten aan materiaal, ontwerp en fabricage. De garantie dekt geen van de volgende dingen:

 • Periodieke controles, onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
 • Hieronder valt ook misbruik of verkeerd gebruik, alsmede maar niet beperkt tot het niet normaal gebruiken van het apparaat overeenkomstig met de instructies van normaal gebruik en onderhoud van i.safe MOBILE GmbH.
 • Het upgraden van software door veranderingen van netwerk parameters.
 • Het product gebruikt is met accessoires die niet door i.safe MOBILE GmbH zijn goedgekeurd voor het gebruik met het product.
 • Defect van het product als gevolg van onjuiste installatie of het gebruik dat niet overeenkomt met de technische- of veiligheidsnormen van huidige werking of het niet naleven van de instructies in de handleiding van het product.
 • Ongelukken, geweld of andere redenen buiten de controle van i.safe MOBILE GmbH veroorzaakt door, maar niet beperkt tot blikseminslag, water, vuur, ordeverstoringen en ondeugdelijke ventilatie.
 • Ongeautoriseerde aanpassingen om het product te laten voldoen aan plaatselijke of nationale technische normen in de landen waarvoor de i.safe MOBILE GmbH producten niet oorspronkelijk is ontworpen.
 • Beschadiging van de batterij door overladen of het niet gebruiken volgens de specifieke instructies in de product handleiding.
 • Reparaties uitgevoerd door niet geautoriseerde service centers zoals het openen van het product door een niet bevoegd persoon.
 • Het model, serienummer, IMEI nummer en het productnummer op het product veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is.
 • De batterijen opgeladen zijn door een andere batterijlader dan door i.safe MOBILE GmbH goedgekeurd is.
 • Eén van de zegels op de batterij behuizing of cellen doorbroken is of dat te zien is dat er mee geknoeid is.
 • Blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieuomstandigheden of snelle veranderingen in deze omstandigheden.
 • Morsen van voedsel of vloeistof.

Disclaimer
i.safe MOBILE GmbH is niet verantwoordelijk voor het controleren of de SIM kaart verwijderd is bij producten die teruggekomen zijn; dit geldt ook voor het opslaan van elke bewaarde gegevens, voor producten die binnen of buiten de garantie vallen.

6. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument, noch de rechten van de consument ten opzichte van de verkoopovereenkomst van de reseller. Deze garantie zal de enige en exclusieve rechtsmiddel van de koper en evenmin i.safe MOBILE GmbH noch haar dochterondernemingen of de in dit garantie document genoemde distributeurs zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade door schending van alle expliciete of impliciete garantie van dit product.

7. Gerepareerde of vervangen producten kunnen nieuwe en/of gerenoveerde onderdelen of uitrusting bevatten.

RugGear garantiebewijs

RugGear garantiebewijs

Garantiebewijs verloren? Download het garantiebewijs, print hem en vul de juiste velden in.

RugGear Service Centre

RugGear Service Centre

Voor België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Spanje

Voor België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Spanje

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Duitsland

service@remove-this.isafe-mobile.com
Telefoon +49 (0)9343 60148-0
Fax +49 (0)9343 60148-99

Talen: Engels en duits
Bereikbaar: maandag - vrijdag van 09 tot 16u (nie top wettelijke feestdagen)

Voor Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Finland, Zweden, Tcjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Slovakije, Malta, Griekenland en Slovenië

Voor Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Finland, Zweden, Tcjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Slovakije, Malta, Griekenland en Slovenië

RugGear Service Center
U Habrovky 247/11
Prague 4
14000 Tsjechië

rma@remove-this.ruggearservice.cz

Tel. +420 736 452 985

Gesproken talen: tsjechish, engels en Slovaaks

Bereikbaar maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, met uitzondering van feestdagen

Weet u niet wie uw contact is?

Indien uw land niet in de lijst is opgenomen, gelieve dan ons hoofdkwartier te contacteren:

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany

service@remove-this.isafe-mobile.com
Fon +49 (0)9343 60148-0
Fax +49 (0)9343 60148-99

Bereikbaar maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00, met uitzondering van feestdagen